Αγλαντζιά Λευκωσίας, 20 Μαρτίου 1994

https://i0.wp.com/www.elkosmos.gr/wp-content/uploads/2016/03/200316-gewrgiadis-2.jpg

Η δολοφονία του Θεόφιλου Γεωργιάδη

Advertisements
Posted in ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ, ΗΡΩΕΣ, ΚΥΠΡΟΣ

Σαν σήμερα, πριν από 40 χρόνια, στην Νέα Φιλαδέλφεια (20 Μαρτίου 1978). ΚΑΛΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΑΘΛΟΙ

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/03/20-3-1978.jpg?w=640

Ηθοποιοί – Δημοσιογράφοι: 3-5

Posted in ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ, ΟΜΟΡΦΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τότε που οι…«φίλοι» μας οι άγγλοι, έβαζαν τους κολαούζους να κάνουν τσαμπουκάδες (20 Μαρτίου 1956)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/03/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-21-3-1956.jpg?w=640

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 21-3-1956

Posted in ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ, ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ, ΒΑΡΒΑΡΟΙ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΥΠΡΟΣ, ΜΕΜΕΤΗΔΕΣ

Σαν σήμερα, στην Θεσσαλονίκη (20 Μαρτίου 1929)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/03/20-3-291.jpg?w=640

Η συγχώνευση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης

Posted in ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Από την Αθήνα στο Τατόι, 20 Μαρτίου 1913

https://i2.wp.com/www.royalchronicles.gr/wp-content/uploads/2015/03/nekrosimos-pompi-06-600x455.png

Η κηδεία του Βασιλέως Γεωργίου Α’

Posted in ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Προς την Πρεμετή, 20 Μαρτίου 1913

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2018/03/cf80cf81ceb5cebcceb5cf84ceae1.jpg?w=612&h=396

Η άφιξη του Ελληνικού Στρατού

Posted in ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το τέλος της εκστρατείας του Φαβιέρου, στην Εύβοια (20 Μαρτίου 1826)

https://i1.wp.com/www.lavaro21.gr/wp-content/uploads/2016/11/10age0000567A.jpgΕν όσω η διά θαλάσσης κοινωνία ήτον ελευθέρα, ο στρατός, αν και πολιορκούμενος διά ξηράς, δεν εστερείτο τροφών· αλλά την 20 εφάνησαν έμπροσθεν του Λυκορρέματος 11 ένοπλα πλοία τουρκικά εκ Χαλκίδος και ηνάγκασαν ελληνικά τινα πλοιάρια ελλιμενίζοντα εκεί και έχοντα τροφάς ν’ αναχωρήσωσι πριν τας αποβιβάσωσι· προσορμήσαντα δε τα εχθρικά απεβίβασαν κανόνια, άτινα ετέθησαν επί διαφόρων υψηλών και καταλλήλων θέσεων. Τοιουτοτρόπως το τακτικόν, στερούμενον τροφών, πολιορκούμενον και κανονοβολούμενον διά ξηράς και θαλάσσης, έπεσεν εις άκραν αθυμίαν και απελπισίαν· οι στρατιώται δεν υπήκουαν τους αξιωματικούς, και οι αξιωματικοί εξετέλουν τα κοινά έργα των στρατιωτών· μόνη η παρουσία του αρχηγού τους εθάρρυνεν οπωσούν εν μέσω των περιστοιχιζόντων αυτούς δεινών· αλλ’ η έλλειψις της τροφής εγίνετο ημέρα τη ημέρα μάλλον επαισθητή· αι σάρκες των ίππων και τα λάχανα ήσαν η τροφή των, και ελάμβαναν και αυτό το νερόν πολλάκις ώνιον αίματος.

Συνέχεια

Posted in 1821, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ και ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ο Βαλέστ αποβιβάζεται στην Κρήτη, 20 Μαρτίου 1822

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2018/03/88f57-joseph_balestra.jpg?w=250&h=358Την δε 20 του αυτού μηνός απέβη εις Λουτρόν ο Βαλέστος μετά τινων ευρωπαίων αξιωματικών και οπλοφόρων Σαμίων και μετέβη εις το εν τη επαρχία των Χανιών χωρίον, Άιγεώργην, όπου έδρευεν ο Αφεντούλης. Τα προτερήματα του Βαλέστου εθάρρυναν και τους Κρήτας και τον διοικητήν, αδίκως υποπτεύσαντα κατ’ αρχάς ότι εστάλη κατάσκοπος των πράξεών του, να θέσωσι το προς την Ρεθύμνην στρατόπεδον υπό τας διαταγάς αυτού. Νοήμων ούτος και εμπειροπόλεμος, είδεν εκ πρώτης όψεως, ότι ατελεσφόρητα ήσαν τα κατορθώματα των Κρητών εν όσω δεν κατείχαν οχυράν τινα πόλιν, διότι και η Αρχή του τόπου επλανάτο τήδε κακείσε, και κέντρον πολεμικόν ήτο το απόκεντρον Λουτρόν, και καταφύγιον δεν είχεν ο αγών εν καιρώ ανάγκης. Διά τους λόγους τούτους έβαλε κατά νουν την άλωσιν της Ρεθύμνης, και κατεγίνετο μετά των εν τοις πράγμασιν εις πολυπληθή στρατολογίαν. Επισκεφθείς δε τους παρά τα Χανιά εστρατοπεδευμένους, μετέβη την 28 εις το κατά την Ρεθύμνην στρατόπεδον, όπου ηύρε 800 μόνον μαχητάς. Αυξηθέντος δε του αριθμού μετά δύο ημέρας εις 1200, κατέλαβε το χωρίον Καστέλλον, δύο ώρας απέχον της Ρεθύμνης, και τα πλησίον χωρία, επάνω Μαλάκι και κάτω Μαλάκι.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Posted in 1821, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΡΗΤΗ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ και ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Οι τούρκοι καταφεύγουν στο φρούριο της Μονεμβασιάς (20-22 Μαρτίου 1821)

https://i0.wp.com/travelogues.gr/archive/fullsize/5bca6538520546600f41dcd67b7c087a.jpg

Η έναρξη πολιορκίας του Κάστρου

Posted in 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Λιοδώρα Αρκαδίας, 20 Μαρτίου 1821

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/03/3a283-25ce259a25ce25b125cf258125cf258d25cf258425ce25b125ce25b925ce25bd25ce25b12b25cf258425ce25b725cf25822b25ce259125cf258125ce25ba25ce25b125ce25b425ce25b925ce25.jpg?w=601&h=413

Τα άρματα της Καρύταινας

Posted in 1821, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1983

https://i0.wp.com/cdn.e-radio.gr/repository/2018/tz_main.jpg

Η δολοφονία του Τζώρτζη Αθανασιάδη

Posted in ΑΘΗΝΑ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

Σαν σήμερα στον Σκορπιό, 19 Μαρτίου 1975

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/03/19-3-75.jpg?w=600&h=342

Η κηδεία του Αριστοτέλη Ωνάση

Συνέχεια

Posted in ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΕΠΤΑΝΗΣΑ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

Ασπρόπυργος, 19 Μαρτίου 1972

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2018/03/19-3-1972.jpg?w=640

Τελετή θεμελίωσης νέου Δημαρχιακού Μεγάρου και πλατείας, από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Στυλιανό Παττακό

Posted in 1967-1974, ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ, ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Πειραιάς, 19 Μαρτίου 1968

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2018/03/19-3-1968.jpg?w=640

Εγκαίνια γέφυρας, που συνδέει την Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας με την Λεωφόρο Αθηνών-Πειραιώς, από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Στυλιανό Παττακό

Posted in 1967-1974, ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Aθήνα, 19 Μαρτίου 1960. Η «επιστροφή» του Εθνικού ποιητή

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/03/19-3-1960.jpg?w=640

Μετακομιδή των οστών του Ανδρέα Κάλβου

Posted in ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η μάχη της Κορυτσάς, 19-20 Μαρτίου 1914

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2018/03/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-23-3-1914.jpg?w=640

Εφημ. ΣΚΡΙΠ, 23-3-1914

Posted in ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τρίκορφα Αρκαδίας, 19 Μαρτίου 1770

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/80172886.jpg

Τον μήνα Μάρτιο του 1770, αφού ελευθερώνεται η Λακωνία, ο Ρώσος λοχαγός Μπαρκώφ, παίρνει διαταγή από τον Ορλώφ να καταλάβει την Τριπολιτσά.
Την ώρα που οι Ελληνικές δυνάμεις προσέγγιζαν το στόχο τους, χιλιάδα εμπειροπόλεμων Τουρκαλβανών, έχοντας σπάσει τον αποκλεισμό τού Ισθμού, φθάνουν στην Τριπολιτσά και ενισχύουν την φρουρά τής πόλης.

Συνέχεια

Posted in ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Νίκος Βασταρδής, 18 Μαρτίου 2012

Posted in ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Σαν σήμερα, 18 Μαρτίου 1996, «έφυγε» ο Οδυσσέας Ελύτης

Συνέχεια

Posted in ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΠΟΙΗΣΗ

Θάνος Κωτσόπουλος, 18 Μαρτίου 1993

Posted in ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ