Ορλωφικά: Η μάχη της Τριπολιτσάς και η σφαγή των Τριπολιτών (28-29 Μαρτίου 1770)

https://i0.wp.com/www.mani.org.gr/istor/orlof/tripoli.jpg

Ὁ Ἀλέξιος, διέταξε τόν ἐν Σπάρτῃ διαμένοντα Ψαρόν νά ἐκστρατεύσῃ κατά τῆς Τριπολιτσᾶς, τῆς ὁποίας ὁ ἐπίσκοπος καί οἱ προύχοντες ἦσαν ἐκ τῶν πρωτίστων συνωμοτῶν.

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2018/03/cf84cf81ceafcf80cebfcebbceb7-1770-b.jpg
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2018/03/cf84cf81ceafcf80cebfcebbceb7-1770-c.jpg

Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, Κ.N.Σάθας

This entry was posted in ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΣΦΑΓΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ. Bookmark the permalink.