Τρομοκρατικές επιθέσεις τούρκων σε διάφορα μέρη της Κύπρου (9 Μαρτίου 1964)

Τα φουστραγγλάκια τους «κάνουν πλάτες»

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/03/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-10-03-1964.jpg?w=640

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2018/03/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-10-3-1964-ceb2.jpg?w=550&h=515

Πλήρης περιγραφή, στην Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 10-3-1964

Advertisements
This entry was posted in ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ. Bookmark the permalink.