Πολιορκία και άλωση της Κορώνης, 27 Ιουνίου – 12 Αυγούστου 1685

https://i0.wp.com/www.polyolbion.org.uk/Fortifications/Koroni/Koroni1685.jpg

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/08/cebacebfcf81cf8ecebdceb7-1685-a.jpg?w=640
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/08/cebacebfcf81cf8ecebdceb7-1685-b.jpg?w=640
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/08/cebacebfcf81cf8ecebdceb7-1685-c.jpg?w=640
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/08/cebacebfcf81cf8ecebdceb7-1685-d.jpg?w=640
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/08/cebacebfcf81cf8ecebdceb7-1685-e.jpg?w=640

Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, Κ.N.Σάθας

Advertisements
This entry was posted in ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΜΑΝΗ, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ. Bookmark the permalink.