Γεώργιος Τραπεζούντιος, 12 Αυγούστου 1472

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Georgius_Trapezuntius.jpg/112px-Georgius_Trapezuntius.jpg
«audivi ego a parente meo proavum suum, ex Trapezunta, nescio qua ponti urbe in Cretam migrasse»

Advertisements
This entry was posted in ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, ΚΡΗΤΗ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΠΟΝΤΟΣ, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ. Bookmark the permalink.