Η κατάρρευση των κομμουνιστοσυμμοριτών, 10 Αυγούστου 1949

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/08/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-11-8-1949-a.jpg?w=640

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/08/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-11-8-1949-b.jpg?w=619&h=198

(Κλικ για μεγάθυνση)

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 11-8-1949

Advertisements
This entry was posted in ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ, ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ. Bookmark the permalink.