Γράμμος, 9 Αυγούστου 1949

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/08/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-10-8-1949-ceb1.jpg?w=640

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/08/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-10-8-1949-ceb2.jpg?w=640

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 10-8-1949

Advertisements
This entry was posted in ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ. Bookmark the permalink.