Ανδρέας Ζάκος – Ιάκωβος Πατάτσος – Χαρίλαος Μιχαήλ (9 Αυγούστου 1956)

Δεν τους λύγισε η αγχόνη

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/08/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-9-8-1956-ceb1.jpg?w=640
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/08/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-9-8-1956-ceb2.jpg?w=640

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 9-8-1956

Advertisements
This entry was posted in ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΟΚΑ, ΗΡΩΪΚΩΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ. Bookmark the permalink.