Εκδίδεται η εφημερίδα «Σάλπιγξ Ελληνική», 1 Αυγούστου 1821

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/08/cf83ceaccebbcf80ceb9ceb3cebe-ceb5cebbcebbceb7cebdceb9cebaceae.jpg?w=640

Η «Σάλπιγξ Ελληνική» και ο «κοινός» επαναστατικός στόχος του 1821

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΤΥΠΟΣ. Bookmark the permalink.