ΕΦΙΑΛΤΟΥ ΕΡΓΑ. Να ποιός ήταν ο ανδρέας

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-30-7-19651.jpg?w=640
Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 30-7-1965

Advertisements
This entry was posted in ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ. Bookmark the permalink.