Μυκήνες, 26 Ιουλίου 1876

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2015/08/9951f-ce9ccea5ce9ace97ce9dce95cea32bce91ce9dce91cea3ce9ace91cea6ce99ce9ace912bcea0cea1cea9cea4ce91.jpg?w=600&h=195
Ο Σλήμαν αρχίζει τις ανασκαφές

Advertisements
This entry was posted in 1833-1897, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.