Νίκες του Königsmarck στον Πατραϊκό, 24-25 Ιουλίου 1687

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/07/kc3b6nigsmarck.jpg?w=406&h=466

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/07/24-25-ceb9cebfcf85cebb-1687.jpg?w=640

(*) Στα Δαρδανέλλια της Ναυπάκτου

Ιστορία της τουρκοκρατίας και της ενετοκρατίας στην Ελλάδα (G. Finley)

Advertisements
This entry was posted in ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ. Bookmark the permalink.