Αθήνα, 23 Ιουλίου 1912

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/07/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-24-7-1912.jpg?w=640

Εφημ. ΣΚΡΙΠ, 24-7-1912

Advertisements
This entry was posted in ΑΘΗΝΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. Bookmark the permalink.