Έργα και ημέρες του κομμουνιστή ανδρέα παπανδρέου (16-7-1966)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-17-7-1966.jpg?w=501&h=243
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-17-7-1966.jpg?w=640

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 17-7-1966

Advertisements
This entry was posted in ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Bookmark the permalink.