Ραιδεστός, 7 Ιουλίου 1920. Η Μεραρχία Σμύρνης αποβιβάζεται στην Θράκη

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/07/ceb5cf86ceb7cebc-cebcceb1cebaceb5ceb4cebfcebdceb9ceb1-08-7-1920.jpg?w=640

Εφημ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 8-7-1920

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-8-7-1920-a.jpg?w=620&h=168

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/cf81ceb1ceb9ceb4ceb5cf83cf84cf8ccf82-7-7-20.jpg?w=620&h=317

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-8-7-1920-b.jpg?w=640&h=684

Εφημ. ΕΜΠΡΟΣ, 8-7-1920

Advertisements
This entry was posted in 1919-1922, ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΘΡΑΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.