Φουρνές Χανίων, 5 Ιουλίου 1821

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ff101-25ce25a725ce25ac25ce25bb25ce25b725cf258225ce259225ce25b125cf258325ce25b925ce25bb25ce25b525ce25b925ce25bf25cf2582.jpg?w=250&h=364

Οπλαρχηγός Β. Χάλης

Η μάχη στο δάσος του Μεσκλά

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΗΡΩΪΚΩΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΡΗΤΗ. Bookmark the permalink.