Τουρκικές απειλές και προκλήσεις (4-7-1909)…

…προεόρτια πολέμου

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-05-7-1909.jpg?w=640

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-5-7-1909.jpg?w=599&h=381

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-5-7-1909-ceb1.jpg?w=640

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-5-7-1909-ceb2.jpg?w=640

Εφημ. ΣΚΡΙΠ, 5-7-1909

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-6-7-1909.jpg?w=537&h=407

Εφημ. ΣΚΡΙΠ, 6-7-1909

Advertisements
This entry was posted in ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΜΕΜΕΤΗΔΕΣ, ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ. Bookmark the permalink.