Γήπεδο λεωφ. Αλεξάνδρας. Ο.Σ.Φ.Π. – Σἀντος: 2-1 (4 Ιουλίου 1961)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb1ceb8cebbceb7cf84ceb9cebaceb7-ceb7cf87cf89-05-7-1961.jpg?w=500&h=447

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-5-7-1961-ceb1.jpg?w=600&h=569

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-5-7-1961-ceb2.jpg?w=599&h=1049

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 5-7–1961

Advertisements
This entry was posted in ΑΘΗΝΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Bookmark the permalink.