Μελενίκο – Μπαμπἰνα – Βροντού, 2-3 Ιουλίου 1913

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-4-7-1913-ceb1.jpg?w=630&h=211

Η μάχη της Μεγάλης Κορυφής (Μπαμπίνας) και της Βροντούς

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-4-7-1913-ceb2.jpg?w=640

Εφημ. ΕΜΠΡΟΣ, 4-7-1913

Advertisements
This entry was posted in ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ, ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Bookmark the permalink.