Βιρτζίνια, ΗΠΑ. 2 Ιουλίου 1907

Καταστροφή Ελληνικών καταστημάτων

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-3-7-1907.jpg?w=640

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-3-7-1907-ceb2.jpg?w=640

Εφημ.ΕΜΠΡΟΣ, 3-7-1907

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/07/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-04-7-1907.jpg?w=640

Εφημ. ΕΜΠΡΟΣ, 4-7-1907

Advertisements
This entry was posted in ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, Η.Π.Α., ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ. Bookmark the permalink.