Ναύσταθμος Σαλαμίνας, 30 Ιουνίου 1951

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/06/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-01-7-1951-ceb1.jpg?w=600&h=498

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/06/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-01-7-1951-ceb2.jpg?w=600&h=759

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 1–7-1951

Advertisements
This entry was posted in ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. Bookmark the permalink.