Δοξάτο, 29-30 Ιουνίου 1913 (για να μην ξεχνάμε τους βούλγαρους μακελλάρηδες της Μακεδονίας μας)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/06/ceb4cebfcebeceaccf84cebf-1913.jpg?w=640

Εκ 3.000 Ελλήνων κατοίκων, μόνον 120 ευρέθησαν ζώντες

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/06/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-3-7-1913.jpg?w=539&h=376

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/06/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-4-7-1913.jpg?w=290&h=643

Εφημ. ΣΚΡΙΠ, 4-7-1913

Advertisements
This entry was posted in ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ, ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Bookmark the permalink.