Μηδέν δεινότερον καί φοβερότερον ἑωρακέναι φάλαγγος Μακεδονικῆς (Λεύκιος Αἰμίλιος Παῦλος, 22-6-168 πΧ)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2014/06/cf80cf85ceb4cebdceb1.jpg?w=574&h=263

1. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΥΔΝΑΣ: ΜΕΡΟΣ Α’ΜΕΡΟΣ Β’
2. Xάθηκε εξαιτίας ενός αλόγου;, του T. G. Antikas, PhD * UW Dept. of History
3. Η εκμετάλλευση του τάφου του Περσέα, από τους Βαρδάρσκους, ενώ το «ελληνικό» κράτος…«τα ξύνει». Δείτε εδώ και εδώ

This entry was posted in ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Bookmark the permalink.