Θεσσαλονίκη, 17-18 Ιουνίου 1913

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/06/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-19-6-1913.jpg?w=640&h=478

Η ΙΙ Μεραρχία εκκαθαρίζει την πόλη από τους Βούλγαρους

Advertisements
This entry was posted in ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Bookmark the permalink.