Αγγλίδια Φλαμπέ (18 Ιουνίου 1956)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/06/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-19-6-1956.jpg?w=640

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 19-6-1956

Advertisements
This entry was posted in ΕΟΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΥΠΡΟΣ. Bookmark the permalink.