Κύπρος, 17-6-1964. Οι τούρκοι προκαλούν και δολοφονούν

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/06/ceb5cf86ceb7cebc-cebcceb1cebaceb5ceb4cebfcebdceb9ceb1-18-6-1964.jpg?w=640

Εφημ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 18-6-1964

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/06/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-18-6-66.jpg?w=606&h=226

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 18-6-1964

Advertisements
This entry was posted in ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΥΠΡΟΣ, ΜΕΜΕΤΗΔΕΣ. Bookmark the permalink.