Η πρώτη ημέρα του Β’ Βαλκανικού πολέμου, 17 Ιουνίου 1913

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/06/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-18-6-1913.jpg?w=640

Εφημ. ΕΜΠΡΟΣ, 18-6-1913

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2014/06/02.jpg?w=620&h=978
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2014/06/03.jpg?w=600&h=955
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2014/06/04.jpg?w=600&h=972
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2014/06/05.jpg?w=600&h=960
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2014/06/06.jpg?w=600&h=981
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2014/06/07.jpg?w=599&h=956
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2014/06/08.jpg?w=600&h=969
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2014/06/09.jpg?w=600&h=955

Από το ιστοριογράφημα ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ,Η μεγάλη εξόρμηση (1912-1913),Β’ Βαλκανικός Πόλεμος (Μέρος Α’),του Φώτη Μ. Σαραντόπουλου

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/06/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-18-6-1913.jpg?w=620&h=239

Εφημ. ΣΚΡΙΠ, 18-6-1913

Advertisements
This entry was posted in ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ, ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Bookmark the permalink.