Ἐν Ἀθήναις, τῇ 30 Μαΐου 1917

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-31-5-1917.jpg?w=640

Ἐφημ. ΣΚΡΙΠ, 31-5-1917

About ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΝΕΕΥΣ

*...ἡ καλουμένη Τενέα. οἱ δὲ ἄνθρωποί φασιν οἱ ταύτῃ Τρῶες εἶναι, αἰχμάλωτοι δὲ ὑπὸ Ἑλλήνων ἐκ Τενέδου γενόμενοι...*
This entry was posted in ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.