Ἡμέρᾳ τρίτῃ, ὥρα ἦν τῆς ἡμέρας β’ καὶ ἥμισυ τοῦ ͵ϚϠʹξα΄ ἔτους, τῇ κθ΄, μηνὸς Μαΐου

Βασιλεύουσα, 29 Μαΐου 1453 (Χρονικόν Γεωργίου του Φραντζή)

https://i0.wp.com/www.antibaro.gr/wp-content/uploads/2013/06/byzantium-palaiologos.jpg

Αφηγήσεις: Κριτοβούλου, Μιχαήλ Δούκα και Νέστορος Ισκεντέρη

Advertisements
This entry was posted in ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΘΡΥΛΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ. Bookmark the permalink.