Ἀρχ. Ἀγορά (Σόλωνος), τμῆμα Ε. Δευτέρα, 25 Μαΐου 1931 (07.30 πμ)

http://agora.ascsa.net/image?type=full&id=Agora%3AImage%3A2008.18.0005

Το σημεῖο ἐνάρξεως τῶν ἀνασκαφῶν (τμῆμα Ε),κατά τήν 25ην Μαΐου 1931.Ἄποψις ΒΔ (μᾶλλον ἀπό τόν Ναόν τοῦ Ἡφαίστου).
Στό κέντρο τῆς φωτογραφίας,ἡ Παναγία Βλασσαροῦ.

Ἡ ἔναρξις τῶν ἀνασκαφῶν, ἀπό τήν ASCSA (Ἀμερικανική Σχολή Κλασσικῶν Σπουδῶν Ἀθηνῶν)

http://agora.ascsa.net/image?type=full&id=Agora%3AImage%3A2008.18.0006

Προγήθηκε ἁγιασμός ἀπό τόν ἱερέα τοῦ γειτονικοῦ ναού τῆς Παναγίας Βλασσαροῦς. Οἱ ἐργασίες ἄρχισαν στις 7.30 πμ, στό τμῆμα Ε, τοῦ ὁποίου οἱ κατοικίες εἶχαν κατεδαφισθῆ ἀπό τίς 20-4-1931. Ἡ ἀνασκαφή ἄρχισε ἀπό τόν χῶρο πού κατελάμβανε ἡ οἰκία ἀρθμ. 22 καί συμμετεῖχαν 28 ἄνδρες/135 καρότσια (Notebook [Nb.] E I, p. 74; May 25, 1931)

ASCSA

Advertisements

About ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΝΕΕΥΣ

*...ἡ καλουμένη Τενέα. οἱ δὲ ἄνθρωποί φασιν οἱ ταύτῃ Τρῶες εἶναι, αἰχμάλωτοι δὲ ὑπὸ Ἑλλήνων ἐκ Τενέδου γενόμενοι...*
This entry was posted in ΑΘΗΝΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.