Οι τούρκοι αποχωρούν από την Θεσσαλία, 25 Μαΐου 1898

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-26-5-1898.jpg?w=640

Εφημ. ΣΚΡΙΠ, 26-5-1898

Advertisements
This entry was posted in ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.