Τουλόν, 23 Μαΐου 1967. Η τραγωδία του Δ/Π «ΚΙΡΚΗ»

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/ceb5cf86ceb7cebc-cebcceb1cebaceb5ceb4cebfcebdceb9ceb1-24-5-1967-ceb1.jpg?w=640

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/ceb5cf86ceb7cebc-cebcceb1cebaceb5ceb4cebfcebdceb9ceb1-24-5-1967-ceb2.jpg?w=640

Εφημ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 24-5-1967

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/05/23-5-67.jpg?w=640

Εφημ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 25-5-1967

Advertisements
This entry was posted in 1967-1974, ΝΑΥΤΙΚΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Bookmark the permalink.