Η ναυμαχία του Καφηρέα, 20-23 Μαΐου 1825

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/05/5ba48-25ce259d25ce25b125cf258525ce25bc25ce25ac25cf258725ce25bf25ce25b92b25ce259a25ce25b125ce25b225ce25bf2b25ce259d25cf258425ce25bf25cf258125ce25bf25cf2585.jpg?w=599&h=206
«…την δε 20 εξημερώθησαν έξωθεν της Άνδρου, και την γ’ ώραν μετά την ανατολήν του ηλίου εναυμάχησαν…» (ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ)

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.