Ο θάνατος του Frank Abney Hastings, στο λοιμοκαθαρτήριο Ζακύνθου (20 Μαΐου 1828)

Ένας ανιδιοτελής φιλέλλην, στην Επανάσταση του 1821

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/12/cebaceb1cf81cf84ceb5cf81ceafceb1-hastings.jpg?w=640

…ο Χάστιγξ δεινώς πάσχων μετεκομίσθη επί της Καρτερίας εις Ζάκυνθον χάριν θεραπείας και απεβιβάσθη εις το λοιμοκαθαρτήριον, όπου απέθανε την 20 καταλιπών μνήμην ανεπίληστον αφιλοκερδούς Φιλελληνισμού, ενδόξων υπέρ ελευθερίας αγώνων, και ακεραίου χαρακτήρος· δημοτελές δ’ ετέλεσε μνημόσυνον εις τιμήν αυτού μετά έν έτος ο κυβερνήτης εν Πόρω όπου τω ανήγειρε και προσωρινόν μνημείον.
Την 24 αυγούστου του έτους 1801 μετεκομίσθησαν τα λείψανα του Χάστιγγος εντός του Ναυστάθμου, εφ’ ων ανηγέρθη και καταλληλότερον μνημείον.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ και ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ. Bookmark the permalink.