Η ανακοίνωση της ανακάλυψης του Κούρου και της Φρασίκλειας, στην Μερέντα (20 Μαΐου 1972)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/ceb5cf86ceb7cebc-cebcceb1cebaceb5ceb4cebfcebdceb9ceb1-21-5-1972.jpg?w=640

Εφημ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 21-5-1972

Η Φρασίκλεια και ο Κούρος της Μερέντας

Advertisements
This entry was posted in 1967-1974, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΑΡΧΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ, ΓΛΥΠΤΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.