Πλατεία Θησείου, 18 Μαΐου 1929

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/ceb5cf86ceb7cebc-cf83cebacf81ceb9cf80-19-5-1929.jpg?w=640

Εφημ. ΣΚΡΙΠ, 19-5-1929

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-19-5-1929.jpg?w=640

Εφημ. ΕΜΠΡΟΣ, 19-5-1929

Η πρώτη λαϊκή αγορά, στην Αθήνα

Advertisements
This entry was posted in ΑΘΗΝΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Bookmark the permalink.