Η μάχη του Σκρα

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/cf83cebacf81ceb1-1918-a.jpg?w=640

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/cf83cebacf81ceb1-1918-b.jpg?w=640
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/cf83cebacf81ceb1-1918-c.jpg?w=640
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/cf83cebacf81ceb1-1918-d.jpg?w=640

Aναγνωστικό ΣΤ’ Δημοτικού, 1955

This entry was posted in Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Bookmark the permalink.