Η «επάρατη» το ξεκίνησε (15 Μαΐου 1974), αλλά η «δημοκρατία» το τέλειωσε (μετά από…25 χρόνια)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/05/cebcceb5cf84cf81cf8c-15-5-74.jpg?w=640

Τελετή έναρξης γεωτρήσεων, για την κατασκευή μετρό (15-5-1974)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/ceb5cf86ceb7cebc-cebcceb1cebaceb5ceb4cebfcebdceb9ceb1-16-5-19741.jpg?w=600&h=506

Εφημ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 16-5-1974

Advertisements
This entry was posted in 1967-1974, ΑΘΗΝΑ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ, Μ.Μ.Μ.. Bookmark the permalink.