Τισαίο όρος, 14 Μαΐου 1823

https://s1.wklcdn.com/image_8/253775/4269611/2096797.jpg

Η μάχη στην Παναγιά των Τρικέρων και στον Αλατά

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.