Βαλτέτσι, 12-13 Μαΐου 1821

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/7b617-ce92ce91ce9bcea4ce95cea4cea3ce99.jpg?w=640

«Δώδεκα, δεκατρεῖς Μαΐου ἦτον. 23 ὧρες ἐβάσταξε ὁ πόλεμος.» (Θ. Κολοκοτρώνης)

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.