Το Αθηναϊκό συλλαλητήριο, υπέρ της Ένωσης Ελλάδας και Κύπρου (8 Μαΐου 1952)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-9-5-1952-a.jpg?w=640
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/05/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-9-5-1952-b.jpg?w=640

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 9-5-1952

Advertisements
This entry was posted in ΑΘΗΝΑ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ. Bookmark the permalink.