«Ὁ ἥλιος τῆς ς΄. Μαΐου 1821 ἔτους ἀνατείλας ὑπέρ τό Πήλιον ἔδειξεν εἰς τούς Μάγνητας τήν σημαίαν τῆς ἐλευθερίας κυματίζουσαν ἐπί τριῶν πλοίων…»

https://periklisdeligiannis.files.wordpress.com/2014/09/ares.jpg?w=503&h=353

Tα Ελληνικά καράβια μπαίνουν στον Παγασητικό

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.