Μαραθών, τοποθεσία Βρανᾶ (2 Μαΐου 1970)

https://i0.wp.com/www.eie.gr/archaeologia/gr/layout/images/02/zoom/307.jpg

Ἀνασκαφή τοῦ τύμβου τῶν Πλαταιέων Μαραθωνομάχων

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/05/ceb5cf86ceb7cebc-cebcceb1cebaceb5ceb4cebfcebdceb9ceb1-2-5-70.jpg?w=640

Εφημ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 2-5-1970

Advertisements

About ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΝΕΕΥΣ

*...ἡ καλουμένη Τενέα. οἱ δὲ ἄνθρωποί φασιν οἱ ταύτῃ Τρῶες εἶναι, αἰχμάλωτοι δὲ ὑπὸ Ἑλλήνων ἐκ Τενέδου γενόμενοι...*
This entry was posted in ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ. Bookmark the permalink.