Σουλιμοχώρια, 29-30 Απριλίου 1827. Τρίτη και φαρμακερή για τους αραπάδες του Μπραΐμη

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/d0654-25ce25b125ce25b33.jpg?w=599&h=385

Γιαννάκης Γκρίτζαλης και Δημήτριος Παπατσώρης

Οι μάχες στον Αετό και στο Λυκουδέσι

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.