Οι Εξαρχικοί «Βαρκάρηδες», χτυπούν στην Θεσσαλονίκη (Απρίλιος 1903)

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/9c12c-guadalkivir_solun.jpg?w=600&h=463

Οι «Βαρκάρηδες» της Θεσσαλονίκης

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-27-4-1903.jpg?w=640

Εφημ. ΕΜΠΡΟΣ, 27-4-1903

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-28-4-1903.jpg?w=640

Εφημ. ΕΜΠΡΟΣ, 28-4-1903

Advertisements
This entry was posted in ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ. Bookmark the permalink.