Οι τούρκοι μπαίνουν στον Βόλο, 26 Απριλίου 1897

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebccf80cf81cebfcf83-27-4-1897.jpg?w=640

Εφημ. ΕΜΠΡΟΣ, 27-4-1897

Η κατάληψη του Βόλου.

Advertisements
This entry was posted in ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚ. ΠΟΛΕΜΟΣ 1897, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.