Οἱ σεισμοί τῆς Λευκάδας, 22 Ἀπριλίου 1948

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/cebbceb5cf85cebaceacceb4ceb1-22-4-48.jpg?w=376&h=3841948, Απριλίου 22. Σοβαρός σεισμός, μεγέθους περίπου 6 1 /4 με επίκεντρο 380.5 Ν, 20ο. 6 Ε. προξένησε σημαντικάς καταστροφάς εις το νοτιοδυτικόν τμήμα τής Λευκάδος. Κατέρρευσαν ή κατέστησαν ακατοίκητοι εν συνόλω 244 οικίαι• 998 υπέστησαν κατά το μάλλον ή ήττον σοβαρός ζημίας και 1024 υπέστησαν ελαφράς ρωγμάς.

Η περιοχή των μεγαλειτέρων καταστροφών περιέλαβε τα χωρία Βασιλική, Άγιος Πέτρος, Καλαμίτσι και Εγκλουβή με 189 καταρρεύσεις οικιών, 2 νεκρούς και 45 τραυματίας. Εις τα χωρία Διαμιλιάνοι, Κομηλιό, Εξάνθεια και Κολλιερή (επί τής Ιθάκης) εσημειώθησαν εν όλω 47 καταρρεύσεις οικιών. Εις τα χωρία Άγιος Ηλίας, Μαραντοχώρι, Νυδρί, Βαυκερή, Αλέξανδρος και Καρυώτες εσημειώθησαν 8 μόνον καταρρεύσεις οικιών.

Μικροτέρας ζημίας υπέστησαν το χωρία Αθάνι, Δράγανον, Σύβρος, Φτερνό, Πόρος, Πλατύστομον, Καρυά, Σφακιώτες, Άγιος Νικήτας και Κατούνα. Εις την πρωτεύουσαν παρετηρήθησαν ασήμαντοι ζημίαι επί των κτιρίων. Η περιοχή βλαβών επεξετάθη και επί των βορείων τμημάτων των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Εις την περιοχήν των μεγαλειτέρων καταστροφών και ιδίως εις τα χωρία Καλαμίτσι και Εγκλουβή, εσημειώθησαν πολλαί καταρρεύσεις βράχων και κατολισθήσεις γαιών, καθώς και πλείσται εδαφικαί ρωγμαί. Εις το Καλαμίτσι εφονεύθησαν 30 αιγοπρόβατα και 1 ημίονος. Εις την παραλίαν τής Βασιλικής εσχηματίσθησαν πλείσται εδαφικαί ρωγμαί εξ Α προς Δ, μήκους 35-40 μ. και εύρους 3-5 εκ.

Ες την Βασιλικήν επίσης παρετηρήθη θαλάσσιον σεισμικόν κύμα ύψους περίπου 1μ. Αι διαταράξεις τού εδαφικού ύδατος ήσαν μάλλον ασήμαντοι. Μεγίστη μακροσεισμική περιοχή 280.000 Κm2 Αραιοί μετασεισμοί

aromalefkadas.gr

About ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΝΕΕΥΣ

*...ἡ καλουμένη Τενέα. οἱ δὲ ἄνθρωποί φασιν οἱ ταύτῃ Τρῶες εἶναι, αἰχμάλωτοι δὲ ὑπὸ Ἑλλήνων ἐκ Τενέδου γενόμενοι...*
This entry was posted in ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΣΕΙΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. Bookmark the permalink.