Αφροδίσιο όρος, 16 Απριλίου 1944

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/04/cf83cf89cebbceb7cebdceaccf81ceb9-16-4-44.jpg?w=640

Το έγκλημα των Κομμουνιστοσυμμοριτών, στην χαράδρα Σωληναρίου

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-3-12-1944.jpg?w=600&h=980

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 3-12-1944

Advertisements
This entry was posted in ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ, ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Bookmark the permalink.