Βαρώνος Σίμων Σίνας, 15 Απριλίου 1877

https://i0.wp.com/www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/gorogok/baro_sina_simon/pages/images/031.jpg

Ο μαικήνας – ευεργέτης (1810 – 1877)

Advertisements
This entry was posted in ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ. Bookmark the permalink.