Αθήνα, 10 Απριλίου 1821. Η σύλληψη των 12 προκρίτων

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/ceb1ceb8ceaecebdceb1-211.jpg?w=640

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/10-4-1821-a1.jpg?w=640
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/10-4-1821-b1.jpg?w=640
https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/10-4-1821-c1.jpg?w=640

Ιστορία τών Αθηνών, κατά τόν υπέρ Ελευθερίας Αγώνα (Διονύσιος Σουρμελής)

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΑΘΗΝΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.